Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Kabo

Pages: [1]
1
Warsztat Gonda / Re: Mapa z lokacjami biznesów postaci
« on: October 17, 2019, 08:30:09 PM »
https://i.imgur.com/zD5m3H1.png
Nazwa: Kompania północno-magiczna - sklep z magicznymi przedmiotami oraz mag do wynajęcia
Właściciel: Obsidan Darkstone

2
Organizacje / Re: Żandarmeria wojskowa
« on: January 31, 2019, 09:27:42 PM »
Ker Signus zgłasza się do służby

3
Plenarne ścieżki / Odp: Finał fabuły Grasanta - nabór do sesji
« on: June 12, 2018, 11:09:08 PM »
Zgłaszam Erno Ilvinsa

Pages: [1]